Prehľad o organizácii
DENTAL design, spol. s r.o.
Šambron 131, 065 45 Plavnica
48189448
2120158282
Nemá
5-9 zamestnancov
01.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31779/P
4,29 tis. €
-75,1 %
2023/2022
262 tis. €
0,6 %
2023/2022
0,04
-74,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk DENTAL design, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby DENTAL design, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
16,87
0,82
0,08
2,36

Zisk pred zdanením DENTAL design, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA DENTAL design, spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DENTAL design, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DENTAL design, spol. s r.o.


Konateľ DENTAL design, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DENTAL design, spol. s r.o.


Predmet činnosti DENTAL design, spol. s r.o.


Kataster DENTAL design, spol. s r.o.


Skrátené výkazy DENTAL design, spol. s r.o.