Prehľad o organizácii
Calculate Cloude sk, s.r.o.
Werferova 1, 040 11 Košice
48189472
2120083911
Nemá
nezistený
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37519/V
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Calculate Cloude sk, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Calculate Cloude sk, s.r.o.


Konateľ Calculate Cloude sk, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Calculate Cloude sk, s.r.o.


Predmet činnosti Calculate Cloude sk, s.r.o.


Kataster Calculate Cloude sk, s.r.o.


Skrátené výkazy Calculate Cloude sk, s.r.o.