Prehľad o organizácii
BROWN&CO s.r.o.
Sobotské námestie 1769/41, 058 01 Poprad - Spišská Sobota
48189502
2120076805
SK2120076805
1 zamestnanec
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31579/P
4,56 tis. €
105 %
2022/2021
190 tis. €
122,4 %
2022/2021
0,09
-65 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BROWN&CO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby BROWN&CO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
2,4
0,23
0,01
0,45

Zisk pred zdanením BROWN&CO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA BROWN&CO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BROWN&CO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BROWN&CO s.r.o.


Konateľ BROWN&CO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BROWN&CO s.r.o.


Predmet činnosti BROWN&CO s.r.o.


Kataster BROWN&CO s.r.o.


Skrátené výkazy BROWN&CO s.r.o.