Prehľad o organizácii
JS Technic s. r. o.
Czambelova 307/28, 976 13 Slovenská Ľupča
48189545
2120093514
SK2120093514
nezistený
27.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 34642/S
2,55 tis. €
-89,8 %
2023/2022
31,3 tis. €
-30,1 %
2023/2022
0,02
-88,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk JS Technic s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby JS Technic s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
6,63
0,21
0
0,21

Zisk pred zdanením JS Technic s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA JS Technic s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod JS Technic s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JS Technic s. r. o.


Konateľ JS Technic s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. JS Technic s. r. o.


Predmet činnosti JS Technic s. r. o.


Kataster JS Technic s. r. o.


Skrátené výkazy JS Technic s. r. o.