Prehľad o organizácii
OCEAN BASIC s.r.o.
Vysoká 14, 811 06 Bratislava-Staré Mesto
48189570
2120081777
Nemá
nezistený
10.06.2015
21.02.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-827 €
-861,6 %
2022/2021
N/A
-2,03
-286 144,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk OCEAN BASIC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

Tržby OCEAN BASIC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-33,87
-415,11
n/a
0

Zisk pred zdanením OCEAN BASIC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
transparex.sk

EBITDA OCEAN BASIC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod OCEAN BASIC s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OCEAN BASIC s.r.o.


Konateľ OCEAN BASIC s.r.o.


Likvidátor OCEAN BASIC s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OCEAN BASIC s.r.o.


Predmet činnosti OCEAN BASIC s.r.o.


Kataster OCEAN BASIC s.r.o.


Skrátené výkazy OCEAN BASIC s.r.o.