Prehľad o organizácii
Moneo, s.r.o.
Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
48189600
2120090401
SK2120090401
nezistený
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104539/B
-5,5 tis. €
-311,9 %
2021/2020
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Moneo, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Moneo, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Moneo, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Moneo, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Moneo, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Moneo, s.r.o.


Konateľ Moneo, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Moneo, s.r.o.


Predmet činnosti Moneo, s.r.o.


Kataster Moneo, s.r.o.


Skrátené výkazy Moneo, s.r.o.