Prehľad o organizácii
MALEMA s.r.o.
Bananská 3822/62, 921 01 Banka
48189669
2120082932
Nemá
1 zamestnanec
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35981/T
3,27 tis. €
311,4 %
2022/2021
41,2 tis. €
121,6 %
2022/2021
0,14
203,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MALEMA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby MALEMA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,21
0,26
0,1
1,6

Zisk pred zdanením MALEMA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA MALEMA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MALEMA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MALEMA s.r.o.


Konateľ MALEMA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MALEMA s.r.o.


Predmet činnosti MALEMA s.r.o.


Kataster MALEMA s.r.o.


Skrátené výkazy MALEMA s.r.o.