Prehľad o organizácii
CHROMEK PNEU, s.r.o.
929 01 Veľké Dvorníky
48189758
2120078642
SK2120078642
2 zamestnanci
03.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 35966/T
-20,3 tis. €
75,3 %
2023/2022
232 tis. €
-33,4 %
2023/2022
-0,04
74,6 %
2023/2022
1,39 tis. €
N/A

Zisk CHROMEK PNEU, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby CHROMEK PNEU, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
n/a
0,01
0,09
0,96

Zisk pred zdanením CHROMEK PNEU, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA CHROMEK PNEU, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CHROMEK PNEU, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CHROMEK PNEU, s.r.o.


Konateľ CHROMEK PNEU, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CHROMEK PNEU, s.r.o.


Predmet činnosti CHROMEK PNEU, s.r.o.


Kataster CHROMEK PNEU, s.r.o.


Skrátené výkazy CHROMEK PNEU, s.r.o.