Prehľad o organizácii
MARVILL s.r.o.
Sládkovičova 1760/19, 942 01 Šurany
48189774
2120076926
Nemá
nezistený
03.06.2015
04.08.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
7,27 tis. €
5 165,2 %
2016/2015
20,5 tis. €
-38,2 %
2016/2015
0,5
3 062,4 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk MARVILL s.r.o.


2015
2016
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby MARVILL s.r.o.


2015
2016
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
2,48
0,86
0,03
4,08

Zisk pred zdanením MARVILL s.r.o.


2015
2016
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MARVILL s.r.o.


2015
2016
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MARVILL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MARVILL s.r.o.


Konateľ MARVILL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MARVILL s.r.o.


Predmet činnosti MARVILL s.r.o.


Kataster MARVILL s.r.o.


Skrátené výkazy MARVILL s.r.o.