Prehľad o organizácii
LSH administratíva a účtovníctvo s.r.o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
48189782
2120085726
Nemá
nezistený
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104598/B
1,83 tis. €
174,6 %
2022/2021
14,2 tis. €
90 %
2022/2021
0,04
187,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LSH administratíva a účtovníctvo s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby LSH administratíva a účtovníctvo s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
5,94
0,69
0,38
2,02

Zisk pred zdanením LSH administratíva a účtovníctvo s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA LSH administratíva a účtovníctvo s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LSH administratíva a účtovníctvo s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LSH administratíva a účtovníctvo s.r.o.


Konateľ LSH administratíva a účtovníctvo s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LSH administratíva a účtovníctvo s.r.o.


Predmet činnosti LSH administratíva a účtovníctvo s.r.o.


Kataster LSH administratíva a účtovníctvo s.r.o.


Skrátené výkazy LSH administratíva a účtovníctvo s.r.o.