Prehľad o organizácii
LMDW2 s. r. o.
Nad Lomom 13, 811 01 Bratislava
48189812
2120080248
SK2120080248
1 zamestnanec
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104529/B
-4,46 tis. €
-1 503,6 %
2022/2021
39,7 tis. €
-62,9 %
2022/2021
-0,09
-3 008,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LMDW2 s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby LMDW2 s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
3,22
0,33
0
1,52

Zisk pred zdanením LMDW2 s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA LMDW2 s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod LMDW2 s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LMDW2 s. r. o.


Konateľ LMDW2 s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LMDW2 s. r. o.


Predmet činnosti LMDW2 s. r. o.


Kataster LMDW2 s. r. o.


Skrátené výkazy LMDW2 s. r. o.