Prehľad o organizácii
GODS ANGEL s.r.o.
Betliarska 12, 851 07 Bratislava - mestská časť Petržalka
48189821
2120083207
SK2120083207
nezistený
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 110556/B
-37 €
12 tis. €
-0,01
N/A
N/A

Zisk GODS ANGEL s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby GODS ANGEL s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
0,61
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením GODS ANGEL s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA GODS ANGEL s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GODS ANGEL s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GODS ANGEL s.r.o.


Konateľ GODS ANGEL s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GODS ANGEL s.r.o.


Predmet činnosti GODS ANGEL s.r.o.


Kataster GODS ANGEL s.r.o.


Skrátené výkazy GODS ANGEL s.r.o.