Prehľad o organizácii
CLEAR IDEAS s. r. o.
Nová ulica 391/48, 951 07 Čechynce
48189863
2120087981
SK2120087981
1 zamestnanec
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38974/N
-730 €
-312,8 %
2022/2021
121 tis. €
642,2 %
2022/2021
-0,02
-137,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk CLEAR IDEAS s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby CLEAR IDEAS s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
0,62
0,1
0,04
1,16

Zisk pred zdanením CLEAR IDEAS s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA CLEAR IDEAS s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CLEAR IDEAS s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CLEAR IDEAS s. r. o.


Konateľ CLEAR IDEAS s. r. o.


Likvidátor CLEAR IDEAS s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CLEAR IDEAS s. r. o.


Predmet činnosti CLEAR IDEAS s. r. o.


Kataster CLEAR IDEAS s. r. o.


Skrátené výkazy CLEAR IDEAS s. r. o.