Prehľad o organizácii
BB Travel – SVETOM.SK s.r.o.
Na Karlove 25, 974 01 Banská Bystrica
48189871
2120149130
SK2120149130
2 zamestnanci
10.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28197/S
2,34 tis. €
111 %
2022/2021
458 tis. €
79,7 %
2022/2021
0,01
107 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BB Travel – SVETOM.SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby BB Travel – SVETOM.SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
1,64
0,02
0,19
0,91

Zisk pred zdanením BB Travel – SVETOM.SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA BB Travel – SVETOM.SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BB Travel – SVETOM.SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BB Travel – SVETOM.SK s.r.o.


Konateľ BB Travel – SVETOM.SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BB Travel – SVETOM.SK s.r.o.


Predmet činnosti BB Travel – SVETOM.SK s.r.o.


Kataster BB Travel – SVETOM.SK s.r.o.


Skrátené výkazy BB Travel – SVETOM.SK s.r.o.