Prehľad o organizácii
MJ Cars Cuore s.r.o.
Trenčianska 698, 020 01 Púchov
48189898
2120186926
SK2120186926
nezistený
26.01.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 32511/R
-3,5 tis. €
-22,1 %
2022/2021
76,3 tis. €
-33,5 %
2022/2021
-0,11
-41 %
2022/2021
3,4 tis. €
N/A

Zisk MJ Cars Cuore s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby MJ Cars Cuore s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
n/a
-0,56
0
2,74

Zisk pred zdanením MJ Cars Cuore s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA MJ Cars Cuore s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MJ Cars Cuore s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MJ Cars Cuore s.r.o.


Konateľ MJ Cars Cuore s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MJ Cars Cuore s.r.o.


Predmet činnosti MJ Cars Cuore s.r.o.


Kataster MJ Cars Cuore s.r.o.


Skrátené výkazy MJ Cars Cuore s.r.o.