Prehľad o organizácii
MARGIT SK s.r.o.
Novozámocká 1/185, 951 12 Ivanka pri Nitre
48189901
2120139637
Nemá
nezistený
17.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39040/N
105 €
-98,6 %
2023/2022
483 €
-96,4 %
2023/2022
0,01
-96,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk MARGIT SK s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby MARGIT SK s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,71
0,74
n/a
3,86

Zisk pred zdanením MARGIT SK s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA MARGIT SK s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MARGIT SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MARGIT SK s.r.o.


Konateľ MARGIT SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MARGIT SK s.r.o.


Predmet činnosti MARGIT SK s.r.o.


Kataster MARGIT SK s.r.o.


Skrátené výkazy MARGIT SK s.r.o.