Prehľad o organizácii
PULZ TV s.r.o.
Rudno nad Hronom 241, 966 51 Rudno nad Hronom
48189944
2120082459
Nemá
nezistený
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28212/S
-2,15 tis. €
-1 552,3 %
2022/2021
9,59 tis. €
-58,1 %
2022/2021
-0,27
-1 198,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PULZ TV s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Tržby PULZ TV s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,69
0,44
n/a
1,78

Zisk pred zdanením PULZ TV s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA PULZ TV s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PULZ TV s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PULZ TV s.r.o.


Konateľ PULZ TV s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PULZ TV s.r.o.


Predmet činnosti PULZ TV s.r.o.


Kataster PULZ TV s.r.o.


Skrátené výkazy PULZ TV s.r.o.