Prehľad o organizácii
TOPzegarki, s.r.o.
Štúrova 124/1, 058 01 Poprad
48189995
2120079610
SK2120079610
nezistený
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31590/P
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk TOPzegarki, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby TOPzegarki, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,73
0,9
n/a
10,45

Zisk pred zdanením TOPzegarki, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA TOPzegarki, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TOPzegarki, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOPzegarki, s.r.o.


Konateľ TOPzegarki, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOPzegarki, s.r.o.


Predmet činnosti TOPzegarki, s.r.o.


Kataster TOPzegarki, s.r.o.


Skrátené výkazy TOPzegarki, s.r.o.