Prehľad o organizácii
INVEST SK s.r.o. v likvidácii
Kpt. Nálepku 1234/28, 920 01 Hlohovec
48190047
2120102226
Nemá
nezistený
19.06.2015
30.09.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk INVEST SK s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby INVEST SK s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
0,7
0,89
n/a
9,06

Zisk pred zdanením INVEST SK s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA INVEST SK s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod INVEST SK s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INVEST SK s.r.o. v likvidácii


Konateľ INVEST SK s.r.o. v likvidácii


Likvidátor INVEST SK s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INVEST SK s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti INVEST SK s.r.o. v likvidácii


Kataster INVEST SK s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy INVEST SK s.r.o. v likvidácii