Prehľad o organizácii
eu business, s.r.o.
Mliečany 63, 929 01 Dunajská Streda
48190055
2120087090
Nemá
nezistený
19.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 37170/T
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk eu business, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

Tržby eu business, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-3,09
n/a
0,31

Zisk pred zdanením eu business, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

EBITDA eu business, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod eu business, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie eu business, s.r.o.


Konateľ eu business, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. eu business, s.r.o.


Predmet činnosti eu business, s.r.o.


Kataster eu business, s.r.o.


Skrátené výkazy eu business, s.r.o.