Prehľad o organizácii
Legal Testing, s. r. o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
48190063
2120102303
SK2120102303
1 zamestnanec
07.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105086/B
25,8 tis. €
273,3 %
2022/2021
161 tis. €
7,8 %
2022/2021
0,1
223,9 %
2022/2021
5,41 tis. €
-50,8 %
2020/2019
N/A

Zisk Legal Testing, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Legal Testing, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
8,21
0,33
0,05
0,26

Zisk pred zdanením Legal Testing, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Legal Testing, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Legal Testing, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Legal Testing, s. r. o.


Konateľ Legal Testing, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Legal Testing, s. r. o.


Predmet činnosti Legal Testing, s. r. o.


Kataster Legal Testing, s. r. o.


Skrátené výkazy Legal Testing, s. r. o.