Prehľad o organizácii
ATREV s. r. o.
Lichnerova 4631/39, 903 01 Senec
48190080
2120082184
SK2120082184
1 zamestnanec
13.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104628/B
16,3 tis. €
25 %
2023/2022
61,5 tis. €
8 %
2023/2022
0,32
94,6 %
2023/2022
8,09 tis. €
63,4 %
2020/2019
N/A

Zisk ATREV s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby ATREV s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
90 tis. €
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
4,36
0,43
0,09
2,44

Zisk pred zdanením ATREV s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ATREV s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ATREV s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ATREV s. r. o.


Konateľ ATREV s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ATREV s. r. o.


Predmet činnosti ATREV s. r. o.


Kataster ATREV s. r. o.


Skrátené výkazy ATREV s. r. o.