Prehľad o organizácii
Casa Grande s.r.o.
Horné Rakovce 1378/12, 039 01 Turčianske Teplice
48190128
2120081755
Nemá
nezistený
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63894/L
6,13 tis. €
290,4 %
2022/2021
17,5 tis. €
285,2 %
2022/2021
0,42
256,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Casa Grande s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby Casa Grande s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
2,03
0,7
0,03
3,33

Zisk pred zdanením Casa Grande s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA Casa Grande s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Casa Grande s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Casa Grande s.r.o.


Konateľ Casa Grande s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Casa Grande s.r.o.


Predmet činnosti Casa Grande s.r.o.


Kataster Casa Grande s.r.o.


Skrátené výkazy Casa Grande s.r.o.