Prehľad o organizácii
MUDr. Roman Tomus, s.r.o.
Hálkova 3, 010 01 Žilina
48190314
2120113875
Nemá
2 zamestnanci
20.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 64214/L
58,1 tis. €
28,8 %
2023/2022
148 tis. €
19,8 %
2023/2022
0,24
7,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk MUDr. Roman Tomus, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby MUDr. Roman Tomus, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
45,33
0,93
0,14
14,13

Zisk pred zdanením MUDr. Roman Tomus, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MUDr. Roman Tomus, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MUDr. Roman Tomus, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MUDr. Roman Tomus, s.r.o.


Konateľ MUDr. Roman Tomus, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MUDr. Roman Tomus, s.r.o.


Predmet činnosti MUDr. Roman Tomus, s.r.o.


Kataster MUDr. Roman Tomus, s.r.o.


Skrátené výkazy MUDr. Roman Tomus, s.r.o.