Prehľad o organizácii
HOOZIN s.r.o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava
48190349
2120085759
SK2120085759
nezistený
06.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104504/B
38,8 tis. €
163,8 %
2023/2022
423 tis. €
-1,4 %
2023/2022
0,31
111,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk HOOZIN s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Tržby HOOZIN s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
-97,3
-3,86
0,29
0,43

Zisk pred zdanením HOOZIN s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

EBITDA HOOZIN s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod HOOZIN s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HOOZIN s.r.o.


Konateľ HOOZIN s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HOOZIN s.r.o.


Predmet činnosti HOOZIN s.r.o.


Kataster HOOZIN s.r.o.


Skrátené výkazy HOOZIN s.r.o.