Prehľad o organizácii
EMPRIS s.r.o.
Cabajská 42, 949 01 Nitra
48190365
2120082349
SK2120082349
nezistený
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39018/N
2,85 tis. €
89,7 %
2023/2022
77,6 tis. €
23,6 %
2023/2022
0,02
47,2 %
2023/2022
20,9 tis. €
N/A

Zisk EMPRIS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby EMPRIS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
4,54
0,17
0,8
2,63

Zisk pred zdanením EMPRIS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA EMPRIS s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EMPRIS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EMPRIS s.r.o.


Konateľ EMPRIS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EMPRIS s.r.o.


Predmet činnosti EMPRIS s.r.o.


Kataster EMPRIS s.r.o.


Skrátené výkazy EMPRIS s.r.o.