Prehľad o organizácii
FOCUS reality, s.r.o.
Poľná 1700/41, 941 01 Bánov
48190373
2120078301
Nemá
nezistený
05.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38978/N
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk FOCUS reality, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby FOCUS reality, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
0,85
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením FOCUS reality, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA FOCUS reality, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod FOCUS reality, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FOCUS reality, s.r.o.


Konateľ FOCUS reality, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FOCUS reality, s.r.o.


Predmet činnosti FOCUS reality, s.r.o.


Kataster FOCUS reality, s.r.o.


Skrátené výkazy FOCUS reality, s.r.o.