Prehľad o organizácii
Westieri Slovakia s. r. o.
Hurbanova Ves 122, 903 01 Hurbanova Ves
48190535
2120098145
SK2120098145
2 zamestnanci
30.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104742/B
2 tis. €
-71,9 %
2023/2022
604 tis. €
95,5 %
2023/2022
0,01
-77,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Westieri Slovakia s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby Westieri Slovakia s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
6,7
0,21
0,11
1,13

Zisk pred zdanením Westieri Slovakia s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA Westieri Slovakia s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Westieri Slovakia s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Westieri Slovakia s. r. o.


Konateľ Westieri Slovakia s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Westieri Slovakia s. r. o.


Predmet činnosti Westieri Slovakia s. r. o.


Kataster Westieri Slovakia s. r. o.


Skrátené výkazy Westieri Slovakia s. r. o.