Prehľad o organizácii
Habitable Services s.r.o.
Zochova 5, 811 03 Bratislava
48190560
2120136084
Nemá
nezistený
31.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 105473/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Habitable Services s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Habitable Services s.r.o.


Konateľ Habitable Services s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Habitable Services s.r.o.


Predmet činnosti Habitable Services s.r.o.


Kataster Habitable Services s.r.o.


Skrátené výkazy Habitable Services s.r.o.