Prehľad o organizácii
IG Konzult s. r. o.
Silvánska 29, 841 04 Bratislava
48190586
2120085275
SK2120085275
nezistený
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104700/B
48 €
20,2 tis. €
0
4,36 tis. €
178,6 %
2020/2019
N/A

Zisk IG Konzult s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby IG Konzult s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
1,01
0,52
n/a
2,08

Zisk pred zdanením IG Konzult s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA IG Konzult s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod IG Konzult s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IG Konzult s. r. o.


Konateľ IG Konzult s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IG Konzult s. r. o.


Predmet činnosti IG Konzult s. r. o.


Kataster IG Konzult s. r. o.


Skrátené výkazy IG Konzult s. r. o.