Prehľad o organizácii
Basmont s. r. o
Mirka Nešpora 4875/3, 080 01 Prešov
48190608
2120091248
SK2120091248
2 zamestnanci
25.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 31631/P
103 €
14,4 %
2023/2022
54,7 tis. €
555,9 %
2023/2022
0,08
724,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Basmont s. r. o


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby Basmont s. r. o


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,61
0,02
2,55

Zisk pred zdanením Basmont s. r. o


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Basmont s. r. o


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Basmont s. r. o


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Basmont s. r. o


Konateľ Basmont s. r. o


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Basmont s. r. o


Predmet činnosti Basmont s. r. o


Kataster Basmont s. r. o


Skrátené výkazy Basmont s. r. o