Prehľad o organizácii
RPS Ostrava SK, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
48190616
2120084109
SK2120084109
nezistený
16.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 63911/L
2,33 tis. €
61,8 %
2022/2021
133 tis. €
23,8 %
2022/2021
0,01
14,7 %
2022/2021
398 tis. €
N/A

Zisk RPS Ostrava SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby RPS Ostrava SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,22
1,77
0,85

Zisk pred zdanením RPS Ostrava SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA RPS Ostrava SK, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod RPS Ostrava SK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RPS Ostrava SK, s.r.o.


Konateľ RPS Ostrava SK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RPS Ostrava SK, s.r.o.


Predmet činnosti RPS Ostrava SK, s.r.o.


Kataster RPS Ostrava SK, s.r.o.


Skrátené výkazy RPS Ostrava SK, s.r.o.