Prehľad o organizácii
DOUBLE K s.r.o.
Fejova 1, 040 01 Košice
48190721
2120097771
Nemá
nezistený
01.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37597/V
359 €
-70,1 %
2022/2021
21,1 tis. €
-50 %
2022/2021
0,03
-70,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk DOUBLE K s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby DOUBLE K s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
2,41
0,99
0,51
129,35

Zisk pred zdanením DOUBLE K s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA DOUBLE K s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DOUBLE K s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DOUBLE K s.r.o.


Konateľ DOUBLE K s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DOUBLE K s.r.o.


Predmet činnosti DOUBLE K s.r.o.


Kataster DOUBLE K s.r.o.


Skrátené výkazy DOUBLE K s.r.o.