Prehľad o organizácii
Olpharm s. r. o.
Mierové nám. 6, 903 01 Senec
48190861
2120145797
SK2120145797
nezistený
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104575/B
-40,3 tis. €
7,8 %
2023/2022
70,4 tis. €
19,3 %
2023/2022
-0,05
4,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Olpharm s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby Olpharm s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
1,28
0,78
0,02
0,74

Zisk pred zdanením Olpharm s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
-50 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA Olpharm s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Olpharm s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Olpharm s. r. o.


Konateľ Olpharm s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Olpharm s. r. o.


Predmet činnosti Olpharm s. r. o.


Kataster Olpharm s. r. o.


Skrátené výkazy Olpharm s. r. o.