Prehľad o organizácii
ALI s.r.o.
Jaseňová 14, 974 09 Banská Bystrica
48190896
2120082008
Nemá
nezistený
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28208/S
813 €
2,95 tis. €
0,09
N/A
N/A

Zisk ALI s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Tržby ALI s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk
1,85
0,98
n/a
65,8

Zisk pred zdanením ALI s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

EBITDA ALI s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ALI s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALI s.r.o.


Konateľ ALI s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALI s.r.o.


Predmet činnosti ALI s.r.o.


Kataster ALI s.r.o.


Skrátené výkazy ALI s.r.o.