Prehľad o organizácii
ElevArt, s.r.o.
Letná 27, 040 01 Košice
48190993
2120087948
SK2120087948
nezistený
18.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37520/V
507 €
118,7 %
2023/2022
6,38 tis. €
53,1 %
2023/2022
0,06
119,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk ElevArt, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Tržby ElevArt, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,01
-0,01
0,57
1,68

Zisk pred zdanením ElevArt, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

EBITDA ElevArt, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ElevArt, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ElevArt, s.r.o.


Konateľ ElevArt, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ElevArt, s.r.o.


Predmet činnosti ElevArt, s.r.o.


Kataster ElevArt, s.r.o.


Skrátené výkazy ElevArt, s.r.o.