Prehľad o organizácii
MUDr. Martina Tomusová, s.r.o.
Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina
48191019
2120114766
Nemá
2 zamestnanci
22.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 64226/L
49,6 tis. €
30,5 %
2023/2022
151 tis. €
10,2 %
2023/2022
0,43
53,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk MUDr. Martina Tomusová, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby MUDr. Martina Tomusová, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk
21,19
0,93
0,11
13,55

Zisk pred zdanením MUDr. Martina Tomusová, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MUDr. Martina Tomusová, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MUDr. Martina Tomusová, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MUDr. Martina Tomusová, s.r.o.


Konateľ MUDr. Martina Tomusová, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MUDr. Martina Tomusová, s.r.o.


Predmet činnosti MUDr. Martina Tomusová, s.r.o.


Kataster MUDr. Martina Tomusová, s.r.o.


Skrátené výkazy MUDr. Martina Tomusová, s.r.o.