Prehľad o organizácii
Health & Prosperity Slovakia s.r.o.
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
48191124
2120082536
SK2120082536
nezistený
11.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37474/V
N/A
N/A
N/A
81,9 tis. €
N/A

Zisk Health & Prosperity Slovakia s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

Tržby Health & Prosperity Slovakia s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
1
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Health & Prosperity Slovakia s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Health & Prosperity Slovakia s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 tis. €
1 tis. €
800 €
600 €
400 €
200 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Health & Prosperity Slovakia s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Health & Prosperity Slovakia s.r.o.


Konateľ Health & Prosperity Slovakia s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Health & Prosperity Slovakia s.r.o.


Predmet činnosti Health & Prosperity Slovakia s.r.o.


Kataster Health & Prosperity Slovakia s.r.o.


Skrátené výkazy Health & Prosperity Slovakia s.r.o.