Prehľad o organizácii
Samurai Restaurant s. r. o.
Dolná 181/48, 974 01 Banská Bystrica
48191141
2120127856
SK2120127856
10-19 zamestnancov
15.09.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 47365/S
-164 tis. €
-49,3 %
2022/2021
225 tis. €
-15,1 %
2022/2021
-9,06
-612,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Samurai Restaurant s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Tržby Samurai Restaurant s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
-27,85
-7,69
0,02
0,05

Zisk pred zdanením Samurai Restaurant s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA Samurai Restaurant s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Samurai Restaurant s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Samurai Restaurant s. r. o.


Konateľ Samurai Restaurant s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Samurai Restaurant s. r. o.


Predmet činnosti Samurai Restaurant s. r. o.


Kataster Samurai Restaurant s. r. o.


Skrátené výkazy Samurai Restaurant s. r. o.