Prehľad o organizácii
Prešík s. r. o.
Pri mlyne 9839/4, 831 07 Bratislava - Vajnory
48191329
2120095934
SK2120095934
3-4 zamestnanci
01.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104952/B
-14 tis. €
-625,2 %
2023/2022
127 tis. €
20,6 %
2023/2022
-0,71
-209,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Prešík s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Prešík s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
-20,2
-5,13
0
0,16

Zisk pred zdanením Prešík s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Prešík s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Prešík s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Prešík s. r. o.


Konateľ Prešík s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Prešík s. r. o.


Predmet činnosti Prešík s. r. o.


Kataster Prešík s. r. o.


Skrátené výkazy Prešík s. r. o.