Prehľad o organizácii
Peter Purgat spol. s r.o.
Jesenského 1016/5, 908 51 Holíč
48191434
2120096605
SK2120096605
nezistený
30.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 36081/T
9,49 tis. €
-40,7 %
2023/2022
563 tis. €
-48 %
2023/2022
0,05
-58 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Peter Purgat spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Peter Purgat spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
3,2
0,31
0,02
0,84

Zisk pred zdanením Peter Purgat spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Peter Purgat spol. s r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Peter Purgat spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Peter Purgat spol. s r.o.


Konateľ Peter Purgat spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Peter Purgat spol. s r.o.


Predmet činnosti Peter Purgat spol. s r.o.


Kataster Peter Purgat spol. s r.o.


Skrátené výkazy Peter Purgat spol. s r.o.