Prehľad o organizácii
Blackside, a.s.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
48191515
2120089851
SK2120089851
10-19 zamestnancov
24.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 6167/B
617 tis. €
112,7 %
2022/2021
131 tis. €
-27,1 %
2022/2021
0,11
94,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Blackside, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
-8 mil. €
transparex.sk

Tržby Blackside, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
3,96
0,35
2,24
18,81

Zisk pred zdanením Blackside, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
-8 mil. €
transparex.sk

EBITDA Blackside, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
-3 mil. €
-4 mil. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Blackside, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Blackside, a.s.


Predstavenstvo Blackside, a.s.


Člen dozorného orgánu Blackside, a.s.


Predmet činnosti Blackside, a.s.


Kataster Blackside, a.s.


Skrátené výkazy Blackside, a.s.