Prehľad o organizácii
NaturaMed Services SK s. r. o.
Na Troskách 14297/26, 974 01 Banská Bystrica
48191582
2120079984
SK2120079984
25-49 zamestnancov
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28195/S
53,3 tis. €
203 %
2021/2020
963 tis. €
16,7 %
2021/2020
0,27
135,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk NaturaMed Services SK s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby NaturaMed Services SK s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
15,97
0,4
0,14
1,64

Zisk pred zdanením NaturaMed Services SK s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA NaturaMed Services SK s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod NaturaMed Services SK s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NaturaMed Services SK s. r. o.


Konateľ NaturaMed Services SK s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NaturaMed Services SK s. r. o.


Predmet činnosti NaturaMed Services SK s. r. o.


Kataster NaturaMed Services SK s. r. o.


Skrátené výkazy NaturaMed Services SK s. r. o.