Prehľad o organizácii
REMACY s.r.o.
P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec
48191604
2120081645
SK2120081645
3-4 zamestnanci
10.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 28192/S
-3,12 tis. €
63,2 %
2022/2021
44,8 tis. €
4,6 %
2022/2021
-0,05
58,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk REMACY s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby REMACY s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
48 tis. €
46 tis. €
44 tis. €
42 tis. €
40 tis. €
38 tis. €
transparex.sk
10,3
0,78
0,03
0,15

Zisk pred zdanením REMACY s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA REMACY s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod REMACY s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie REMACY s.r.o.


Konateľ REMACY s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. REMACY s.r.o.


Prokurista REMACY s.r.o.


Predmet činnosti REMACY s.r.o.


Kataster REMACY s.r.o.


Skrátené výkazy REMACY s.r.o.