Prehľad o organizácii
QUILO Company s. r. o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
48191621
2120085363
Nemá
nezistený
10.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104551/B
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod QUILO Company s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie QUILO Company s. r. o.


Konateľ QUILO Company s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. QUILO Company s. r. o.


Predmet činnosti QUILO Company s. r. o.


Kataster QUILO Company s. r. o.


Skrátené výkazy QUILO Company s. r. o.