Prehľad o organizácii
SISKA s.r.o.
Bačkovík 45, 044 45 Bačkovík
48191647
2120082833
SK2120082833
2 zamestnanci
12.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 37487/V
-4,54 tis. €
78,3 %
2022/2021
38 tis. €
132,7 %
2022/2021
-0,24
63 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SISKA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby SISKA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-1,98
-0,51
0,28
0,62

Zisk pred zdanením SISKA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA SISKA s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SISKA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SISKA s.r.o.


Konateľ SISKA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SISKA s.r.o.


Predmet činnosti SISKA s.r.o.


Kataster SISKA s.r.o.


Skrátené výkazy SISKA s.r.o.