Prehľad o organizácii
Foress group s.r.o.
Súťažná 1125/21, 821 08 Bratislava-Ružinov
48191663
2120089928
SK2120089928
nezistený
04.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104423/B
5,82 tis. €
2 033,9 %
2023/2022
867 tis. €
137,9 %
2023/2022
0,01
2 178,1 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Foress group s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby Foress group s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
1,67
0,02
0,58
1,02

Zisk pred zdanením Foress group s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Foress group s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Foress group s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Foress group s.r.o.


Konateľ Foress group s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Foress group s.r.o.


Predmet činnosti Foress group s.r.o.


Kataster Foress group s.r.o.


Skrátené výkazy Foress group s.r.o.