Prehľad o organizácii
HARDE s. r. o
Grösslingova 4, 811 09 Bratislava
48191680
Nemá
nezistený
09.06.2015
12.03.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod HARDE s. r. o


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HARDE s. r. o


Konateľ HARDE s. r. o


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HARDE s. r. o


Predmet činnosti HARDE s. r. o


Kataster HARDE s. r. o


Skrátené výkazy HARDE s. r. o