Prehľad o organizácii
MALADE, s. r. o.
Kručov 9, 090 32 Kručov
48191698
2120089235
Nemá
nezistený
10.06.2015
30.12.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-2,09 tis. €
N/A
-0,62
N/A
N/A

Zisk MALADE, s. r. o.


2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Tržby MALADE, s. r. o.


2015
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
0,86
n/a
7,37

Zisk pred zdanením MALADE, s. r. o.


2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA MALADE, s. r. o.


2015
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod MALADE, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MALADE, s. r. o.


Konateľ MALADE, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MALADE, s. r. o.


Predmet činnosti MALADE, s. r. o.


Kataster MALADE, s. r. o.


Skrátené výkazy MALADE, s. r. o.