Prehľad o organizácii
SLOVENSKÁ REALITNÁ AGENTÚRA, s. r. o.
Májkova 3, 811 07 Bratislava-Staré Mesto
48191710
2120108320
Nemá
1 zamestnanec
09.06.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 104536/B
-3,39 tis. €
45,6 %
2023/2022
41,9 tis. €
-13,7 %
2023/2022
-0,03
55,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk SLOVENSKÁ REALITNÁ AGENTÚRA, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby SLOVENSKÁ REALITNÁ AGENTÚRA, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
55 tis. €
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
transparex.sk
4,83
0,24
n/a
1,32

Zisk pred zdanením SLOVENSKÁ REALITNÁ AGENTÚRA, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA SLOVENSKÁ REALITNÁ AGENTÚRA, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SLOVENSKÁ REALITNÁ AGENTÚRA, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVENSKÁ REALITNÁ AGENTÚRA, s. r. o.


Konateľ SLOVENSKÁ REALITNÁ AGENTÚRA, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOVENSKÁ REALITNÁ AGENTÚRA, s. r. o.


Predmet činnosti SLOVENSKÁ REALITNÁ AGENTÚRA, s. r. o.


Kataster SLOVENSKÁ REALITNÁ AGENTÚRA, s. r. o.


Skrátené výkazy SLOVENSKÁ REALITNÁ AGENTÚRA, s. r. o.